Wycieczka do Kuźni Polskiej S.A. w Skoczowie.

Uwaga!!!

 

Z uwagi na trwające, prace legislacyjne, w sprawie ustanowienia dniem świątecznym  –   dnia 12 listopada 2018 roku, dla uniknięcia możliwych perturbacji w realizacji planowanej na ten dzień wycieczki do byłego zakładu Kuźni Ustroń w Skoczowie, w porozumieniu z  kierownictwem Kuźni Polskiej S.A. ustalony został nowy termin tej wycieczki na dzień 19 listopada 2018 roku.

Aktualne pozostają poprzednie ustalenia, to jest:

  • Przewiduje się zbiorowy przejazd autobusem, a szczegóły związane z tym przejazdem omówione zostaną w trakcie miesięcznego spotkania Członków I  Sympatyków n/Stowarzyszenia  w dniu 5 listopada.
  • Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników wycieczki do skoczowskiego zakładu, Zarząd Stowarzyszenia prowadzi stosowną „listę  zgłoszeń”.

 Dzięki uprzejmości kierownictwa Kuźni Polskiej w Skoczowie w dniu 19 listopada b.r. (godzina 11:00) Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń będą mieli możliwość wspominania wydarzenia sprzed lat 50. w miejscu, w którym (w dużej mierze) też uczestniczyli.

Wycieczka jest wspomnieniem faktów związanych z dniem 2 listopada 2018 roku,w którym to dniu  minie, dokładnie, 50. lat od dnia, symbolicznego przekazania (wtedy filię Kuźni Ustroń w Skoczowie) do eksploatacji. Dzisiaj to „Kuźnia Polska S.A.” w ramach „Mangata Holding S.A.”.