Walne Zebranie Członków SMKU.

Został ustalony termin tegorocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuni Ustroń poniżej Zawiadomienie o zebraniu:

* * *

Zawiadamia się, że w dniu   3   kwietnia   2017  roku, w Muzeum Ustrońskim, w Ustroniu przy ulicy Hutniczej nr 3 zwoływane jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń o godzinie:

Pierwszy termin –10 00

Drugi termin – 10 15,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór organów zebrania.
  2. Sprawozdania:
  • Zarządu Stowarzyszenia,
  • Komisji Rewizyjnej.
  1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
  2. Przedstawienie Projektu Planu  Pracy i Finansowego  na 2017 rok.
  3. Dyskusja nad Planami.
  4. Uchwalenie:
  • Planów  Pracy i Finansowego Stowarzyszenia na 2017 rok.
  • Oceny działalności i absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 

Informuje się, że  projekty dokumentów podejmowanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia będą wystawione do wglądu w biurze Muzeum Ustrońskiego i na stronie internetowej  www.smkuznia.ustron.pl .

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Porządek dzienny WZC 2017 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Sprawozdanie SMKU za rok 2016 Plan Pracy SMKU 2017 Statut Stowarzyszenia – MKU z lutego 2013

Zarząd: