W „Kuźni Skoczów”

Zgodnie z planowanym terminem, 19  listopada, po uwzględnieniu dnia 12 listopada (uczynionego) dniem świątecznym, Członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość zwiedzenia zakładu Kuźni Polskiej S.A. w Skoczowie. Podzieleni na dwie grupy, uzbrojeni w akcesoria BHiP zostali oprowadzeni po głównych wydziałach tego Zakładu. Zaskoczeń było wiele; pierwszym to liczna jeszcze grupa pracujących kolegów z czasu pracy w „Kuźniach”, kolejnym fakt stwierdzany przez odwiedzających zakład to:  ogólny ład i „porządek”. Zwiedzający mieli także możliwość zapoznania się z postępem technicznym i technologicznym reprezentowanym w tym Zakładzie – z uznaniem przyjęli także podjęcie przez zakład obróbki wiórowej odkuwek.

Kolejnym etapem wycieczki była stołówka zakładowa, gdzie zebrani zostali podjęci obiadem i spotkali się z kierownictwem Zakładu. Po wymianie okolicznościowych grzeczności zebrani z uwagą wysłuchali Dyrektora Technicznego Pana Dariusza Chwastka , który przedstawił w skrócie kilkunastoletnia historię Zakładu w aspekcie ekonomicznym i technicznym oraz jego współczesną pozycję w strukturze finansowych uwarunkowań.

Z okazji jubileuszu 50. działalności produkcyjnej Zakładu w Skoczowie przekazane zostały od Stowarzyszenia, Kierownictwu Firmy; oryginał albumu upamiętniający wydarzenia sprzed 50. lat oraz  podziękowania i gratulacje (wsparte stosowną „laurką”).

Kuznia Skoczów_gratulacje.