Mostek nad Młynówką – fragment dawnej drogi wewnętrznej Walcowni „Hildegarda”.