Akwedukt – skrzyżowanie Młynówki z Suchym Potokiem.