Szlak dziedzictwa industrialnego Ustronia

 1. Jaz na Wiśle.
 2. Dawne założenie Młotowni „Teresa”.
 3. Dawna walcownia „Hildegarda”.
 4. Mostek nad młynówką – fragment drogi wewnętrznej Walcowni.
 5. Akwedukt – skrzyżowanie Młynówki z Potokiem Poniwiec.
 6. Gmach dawnej huty „Klemens”.
 7. Budynek dyrekcji dawnej huty „Klemens”.
 8. Śluza przelewowo – spustowa.
 9. Zabudowania dawnej Młotowni „Alberta”.
 10. Budynek z wieżyczką na terenie Młotowni „Adam”.
 11. Budynek Dyrekcji dawnego Zakładu Kuźni.
 12. Budynek mieszkalny dla hut-mistrzów z 19. wieku.

 

Przewodnik po Szlaku Industrialnego Dziedzictwa  Ustronia

(do pobrania w PDF).

 

Przewodnik po Szlaku IDU

 

6