Styczniowe spotkanie członków i Sympatyków Stowarzyszenia MKU.

Styczniowe spotkanie członków i Sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbyło się w dniu 8 stycznia 2018 roku, tradycyjnie  w Muzeum Ustrońskim. Spotkanie poświęcone będzie wyzwaniom roku 2018 w tle reminiscencji roku 2017 oraz substancji mieszkaniowej dawnych zakładów hutniczo – kuźniczych w Ustroniu.”
Sprawozdanie program 2017_2018
Ciekawym wątkiem spotkania był przegląd historyczny zasobów mieszkaniowych, jakie były tworzone i zarządzane przez; najpierw hutę, a później przez zakład kuźniczy. Przegląd tych zasobów jest początkiem przygotowywanej wielostronicowej publikacji poświęconej temu zagadnieniu. Wiele już dzisiaj niepamiętanych budynków mieszkalnych, a nawet osiedli pozostaje już tylko na kartach historii. O wielkości tych zasobów, jeszcze w latach powojennych, świadczy fakt, że kiedy przygotowywana była z okazji jubileuszu 200. lecia Kuźni Ustroń wystawa w tzw. Izbie Tradycji (w podziemiach Parażakówki) ilościowo, wielkość powstałej w latach zarządzanych przez Komorę Cieszyńską ilości mieszkań była większa niż powstała w latach powojennych, gdy na sztandarach ustrojowych działalność ta była priorytetem, poza działalnością produkcyjną.