Spotkanie w październiku.

Spotkanie październikowe (2.10.br.) zgodnie z zapowiedzią poświęcone było spotkaniu z Wojsławem Suchtą ustrońskim kronikarzem i publicystą – byłym redaktorem naczelnym Gazety Ustrońskiej.

W ciekawej opowieści można było wiele dowiedzieć się  o historii fotografii (także w kontekście rozważań o jej niedocenianiu w dziedzinie sztuk wszelakich, którą jak się wydaje niewątpliwie jest!). Ciekawym wątkiem tej opowieści był także wątek dotyczący „kuchni” redakcyjnej Gazety w okresie jej emisji z przykładami konkretnych zdarzeń i wydarzeń, które czytelnikom Gazety –  będących częściowo świadkami opisywanych wydarzeń – przybliżały kulisy tego warsztatu.