Spotkanie w październiku.

Spotkanie październikowe (2.10.br.) zgodnie z zapowiedzią poświęcone było spotkaniu z Wojsławem Suchtą ustrońskim kronikarzem i publicystą – byłym redaktorem naczelnym Gazety Ustrońskiej.

W ciekawej opowieści można było dowiedzieć się wiele o historii fotografii (także) w kontekście rozważań o jej niedocenianiu w dziedzinie sztuk wszelakich, którą (jak się wydaje) niewątpliwie jest! Ciekawym wątkiem tej opowieści był także wątek dotyczący „kuchni” redakcyjnej Gazety w okresie jej emisji z przykładami konkretnych zdarzeń i wydarzeń, które czytelnikom Gazety,  będących częściowo świadkami opisywanych wydarzeń, przybliżały kulisy tego warsztatu.