Spotkanie w lutym.

Miesięczne spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń, odbyło się tradycyjnie (w pierwszy poniedziałek miesiąca)  4 lutego  w Muzeum Ustrońskim. W trakcie spotkania, wyświetlony został film pt. „Babski godki o robocie we werkach”. W filmie, zrealizowanym przez Fundację Dobra Wola w ramach tzw. archiwum historii mówionej wystąpiły członkinie n/Stowarzyszenia. W filmie wystąpiły panie pracujące w zakładach przemysłowych po obu stronach rzeki Olzy, w tym pięć w Kuźni Ustrońskiej.   Prezentowane w filmie treści mają charakter socjologiczno – historyczny i wybrane zostały z 26. godzinnego nagrania, zaprezentowanego w 40 min.  Ogólnie, film  został  przyjęty z życzliwością.

W części organizacyjnej zostały przedstawione  przygotowania do Walnego Zebrania Członków, planowanego na dzień 4 marca 2019 roku.