Spotkanie przedwakacyjne w lipcu.

Ostatnie, przed wakacjami 2018. spotkanie Członków i Miłośników Kuźni Ustroń odbyło się w dniu 2 lipca 2018 roku, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim o godzinie 10:00.

Tematem wiodącym spotkania były sprawy podsumowujące przebieg i organizację  wydarzenia jakim była tegoroczna „Industraiada 2018”  oraz wakacyjne i powakacyjne plany działania Stowarzyszenia-MKU.