Święto na Sląskim Szlaku Zabytków Techniki w Ustroniu 10 czerwca 2017 roku.

Dodano w Digitalizacja dnia Czerwiec 6th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

10 czerwca 2017 roku Muzeum Ustrońskie, należące do tego Szlaku odwiedziło zgoła 1500 osób. Wśród odwiedzających byli;  najmłodsi ustroniacy, ostatni – żyjący weterani, wpisani w dzieje przemysłu hutniczego, który swój byt zakończył oficjalnie w 2008 roku. Za sprawą Święta identyfikowanego INDUSTRIADĄ  wśród tych, którzy odwiedzili „szlakowy obiekt” przy ulicy hutniczej w Ustroniu byli także Ci, którzy korzystają z nowego otwarcia oferty jaką jest uzdrowiskowy charakter Ustronia, a który swoimi korzeniami tkwi w industrialnym dziedzictwie Ustronia. Wśród tych, którzy odwiedzili  nas 10 czerwca byli także Ci, którzy z zainteresowaniem szukali możliwości poznania naszej lokalnej historii, mając w tej sprawie – stworzone przez organizatorów – możliwości.

Czerwcowe spotkanie Członków Stowarzyszenia – MKU.

Dodano w Digitalizacja dnia Maj 29th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne spotkanie członków i Sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się (wyjątkowo) 10. czerwca 2017 roku o godzinie 16:00, to jest w dniu INDUSTRIADY w Muzeum Ustrońskim będącym obiektem na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki. Spotkanie rozpocznie przejazd „Kolejką Beskidzką – Szlakiem Dziedzictwa Industrialnego Ustronia

Zaproszenie na wycieczkę.

Dodano w Digitalizacja dnia Maj 7th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Spotkanie majowe – „Majówka na Stawach”

Dodano w Digitalizacja dnia Kwiecień 21st, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne spotkanie majowe Członków i Sympatyków Stowarzyszenia -MKU zorganizowane zostało na „stawach wędkarskich za Kuźnią” w dniu 8 maja br. . W spotkaniu uczestniczyli Członkowie, Sympatycy Stowarzyszenia wraz ze swoimi rodzinami. Spotkanie miało charakter „majówki” , przy bograczu i śpiewach.

Dodano w Digitalizacja dnia Kwiecień 19th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Zmarł Jan Tomiczek, w listopadzie ukończyłby 90 lat.

W dniu 17 kwietnia odszedł od nas Jan Tomiczek. Pogrzeb zmarłego odbył się w czwartek 20 kwietnia z kościoła parafialnego w Lipowcu. Jan był jednym z najstarszych (od początku powstania) Członków naszego Stowarzyszenia. W swym pracowitym życiu stworzył wiele dobra, które służy do dzisiaj wielu kolegom i przyjaciołom.

Żegnamy Go z szacunkiem dziękując Mu za wykazane w życiu zaangażowanie w sprawy wspólne.

Cześć jego pamięci!

Walne Zebranie Członków SMKU.

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 12th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Został ustalony termin tegorocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuni Ustroń poniżej Zawiadomienie o zebraniu:

* * *

Zawiadamia się, że w dniu   3   kwietnia   2017  roku, w Muzeum Ustrońskim, w Ustroniu przy ulicy Hutniczej nr 3 zwoływane jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń o godzinie:

Pierwszy termin –10 00

Drugi termin – 10 15,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór organów zebrania.
  2. Sprawozdania:
  • Zarządu Stowarzyszenia,
  • Komisji Rewizyjnej.
  1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
  2. Przedstawienie Projektu Planu  Pracy i Finansowego  na 2017 rok.
  3. Dyskusja nad Planami.
  4. Uchwalenie:
  • Planów  Pracy i Finansowego Stowarzyszenia na 2017 rok.
  • Oceny działalności i absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 

Informuje się, że  projekty dokumentów podejmowanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia będą wystawione do wglądu w biurze Muzeum Ustrońskiego i na stronie internetowej  www.smkuznia.ustron.pl .

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Porządek dzienny WZC 2017 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Sprawozdanie SMKU za rok 2016 Plan Pracy SMKU 2017 Statut Stowarzyszenia – MKU z lutego 2013

Zarząd:

Miesięczne spotkanie 6. marca 2017

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 7th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Tematem spotkania była prelekcja autorstwa Przemysława Korcza poświęcona Ustroniowi i Ustroniakom z czasów panowania cesarza Franciszka Józefa I. Wykład ilustrowany archiwalnymi fotografiami Ustroniaków z tamtych lat prowadzony był w tle aktualnie eksponowanej w Muzeum Ustrońskim czasowej wystawy tematycznej pod nazwą „Żołnierze Cesarza Franciszka” . Ciekawie poprowadzona przez Prelegenta narracja dotykała także spraw bliskich uczestnikom, bo związanych z historią i dziedzictwem kontynuowanym przez Stowarzyszenie.

Fotogaleria:

Miesięczne spotkanie 6. lutego br.

Dodano w Digitalizacja dnia Styczeń 29th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne spotkanie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia odbyło się 6 lutego 2017, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim. Tematem spotkanie było wspominanie – z Józefem Szymaniakiem wydarzenia z przed 30. lat, czyli jak w centrum Ustronia dworzec kolejowy zbudowano. Spotkanie ilustrowane było zachowanym serwisem fotograficznym ilustrującym te wydarzenia.

Fotogaleria:

Zmarł Ludwik Gembarzewski.

Dodano w Digitalizacja dnia Styczeń 25th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

W dniu 23 stycznia zmarł wieloletni pracownik Kuźni Ustroń płk rez. Ludwik Gembarzewski. Żołnierz frontowy II Armii Wojska Polskiego ostatni d-ca batalionu WOP w Ustroniu, wykładowca Oficerskiej Szkoły WOP w Kętrzynie.

Bez tytułu

Pogrzeb zmarłego odbył się w dniu 27 stycznia 2017 roku z kościoła św. Klemensa w Ustroniu.

Cześć jego pamięci!

 

 

Styczniowe spotkanie członków i Sympatyków Stowarzyszenia.

Dodano w Digitalizacja dnia Styczeń 25th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Styczniowe spotkanie Członków poświęcone było retrospektywnym spojżeniem w dokonania roku 2016 i wyzwaniom roku 2017.

W trakcie spotkania promowany był także Kalendarz ustroński 2017. Promocji kalendarza dokonała pani dyrektor Muzeum Lidia Szkaradnik.