Miesięczne spotkanie w sierpniu 2018.

Dodano w Digitalizacja dnia Sierpień 30th, 2018 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne, powakacyjne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się w dniu 3 września 2018 roku, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim o gadzinie 10:00. Tematem spotkania będą wspomnienia; z wycieczki do Raciborza i Opawy oraz wspólnego zdjęcia byłych pracowników Kuźni Ustroń przed halą „Osprzętu” w 2008 roku.

Wycieczka do Raciborza i Opawy.

Dodano w Digitalizacja dnia Lipiec 24th, 2018 przez admin – Brak komentarzy

Wspólna dla Stowarzyszeń Miłośników Kuźni Ustroń i Cisownicy wycieczka do Raciborza i  Opawy (Cz) oraz Hradca nad Morawicą (Cz), mimo panującego w tym dniu rekordowego upału odbyła się bez szczególnych problemów. Uczestnicy wycieczki w swej większości mieli możliwość poznania stosunkowo bliskiej miejscowości, historycznie,  wspólnej politycznie ziemi piastowskiej. W zrealizowanym planie wycieczki było zwiedzenie Muzeum w Raciborzu (w jego dwu lokalizacjach) oraz Zamku Piastowskiego. Zwiedzono także ciekawe Muzeum w Opawie  i wzgórze zamkowe w Hradcu nad Moravici.

Była to nasza kolejna lekcja historii, której służy dziś, także poznanie sąsiadów z Republiki Czeskiej.

Wybiórczy fotoreportaż z wycieczki:

Spotkanie przedwakacyjne w lipcu.

Dodano w Digitalizacja dnia Czerwiec 24th, 2018 przez admin – Brak komentarzy

Ostatnie, przed wakacjami 2018. spotkanie Członków i Miłośników Kuźni Ustroń odbyło się w dniu 2 lipca 2018 roku, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim o godzinie 10:00.

Tematem wiodącym spotkania były sprawy podsumowujące przebieg i organizację  wydarzenia jakim była tegoroczna „Industraiada 2018”  oraz wakacyjne i powakacyjne plany działania Stowarzyszenia-MKU.

Industriada 2018

Dodano w Digitalizacja dnia Czerwiec 8th, 2018 przez admin – Brak komentarzy

W ustrońskim obiekcie na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki, Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego w dniu 9 czerwca 2018 r. od godziny 9:00 do godziny 21:00 trwało Święto na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki  „Industriada 2018„.

Uczestnicy poznawali historię ustrońskich kobiet związanych bezpośrednio i rodzinnie z tradycjami i dziedzictwem hutnictwa w Ustroniu.

Reportaż i sprawozdanie z imprezy do oglądania na stronie internetowej Muzeum, proponujemy skorzystać z zakładki  na naszej stronie.

 

Wycieczka do Raciborza i Opawy (w Czechach).

Dodano w Digitalizacja dnia Maj 11th, 2018 przez admin – Brak komentarzy

Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń i Cisownicy organizują jednodniową wycieczkę w dniu 3 sierpnia br. do Raciborza i Opawy w Czechach. W planie zwiedzanie zamków i miasta  oraz muzeum kolejnictwa „Studentka” w Czechach.

Zgłoszenia i zaliczkę (w wysokości 50,- zł) przyjmują Zofia Matuszyńska (tel.: 505 080 491) Henryka Szarzec (tel. : 33 852 85 781).

Zapraszamy – szczegóły w załączniku.

 

Ogłoszenie o wycieczce

Spotkanie majowe – „Majówka na stawach za Kuźnią”.

Dodano w Digitalizacja dnia Maj 3rd, 2018 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne spotkanie (w maju) Członków Stowarzyszenia z rodzinami  odbyło się w ośrodku Stowarzyszenia Wędkarskiego – na stawach „za Kuźnią”, w poniedziałek, w dniu 7 maja o godzinie  15:00.

Reportaż fotograficzny.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – MKU

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 20th, 2018 przez admin – Brak komentarzy

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń wyznaczone zostało na dzień 9 kwietnia 2018 roku na godzinę 10:00 (pierwszy termin, drugi  termin 10:15).

Zebranie odbędzie się tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim.

Podstawowe dokumenty podejmowane przez zebranie wystawione są biurze Muzeum Ustrońskiego, niektóre są także do pobrania poniżej.

Podstawowe projekty dokumentów do decyzji WZC.

Sprawozdanie SMKU za rok 2017 Porządek dzienny WZC _2018 Plan pracy Zarządu SMKU na rok 2018

Spotkanie miesięczne w marcu.

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 7th, 2018 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne spotkanie Członków Stowarzyszenia odbyło się 5. marca 2018 r. w, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim. Spotkanie miało charakter okolicznościowy, nawiązujący do M. Dnia Kobiet. Gościem honorowym spotkania była pani Helena Wróbel członkini zaprzyjaźnionego z n/ Stowarzyszeniem Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy. Pani Helena jest znana także ustroniakom z miejskiego targowiska, gdzie można ją spotkać w tzw. dni targowe. Natomiast w swoim w sąsiedzkim środowisku   rozpoznawalna jest jako pełna wigoru udzielająca się społecznie dla promocji swojego miejsca zamieszkania, prezentująca pisane przez siebie  zabawne teksty – osoba. Zebranym uczestnikom spotkania, ze szczególnym uwzględnieniem Uczestniczek, Cisownicka poetka zaprezentowała teksty, w których nawiązywała humorystycznie do swojego życia.

W części organizacyjnej spotkania omawiano przygotowania do  Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00.

Fotoreportaż:

Miesięczne spotkanie w lutym.

Dodano w Digitalizacja dnia Luty 4th, 2018 przez admin – Brak komentarzy

Lutowe spotkanie Członków i Sympatyków SMKU odbyło się w dniu 5 lutego, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim.

Tematem spotkania był jubileusz 230. lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, będący swoistą formą sprawozdania nawiązującego do jubileuszu organizowanego z tej okazji przez Szkołę. W trakcie spotkania przedstawione zostały filmy i prezentacje przygotowane i przedstawiane w uroczystościach organizowanych przez Szkołę oraz fotoreportaż  z tych uroczystości.

Temat spotkanie był bliski wielu uczestnikom, także absolwentom tej szkoły. Gościem honorowym spotkania był wieloletni dyrektor „dwójki” Bogusław Binek. Pan Bogusław Binek był związany –   jako jedyny dyrektor – z jej dwoma lokalizacjami. W czasie spotkania, w tle prezentacji zdjęć archiwalnych Gość dzielił się swoimi wspomnieniami, nawiązując do bardzo różnych sytuacji z którymi wiązały się także losy uczestniczących w tym spotkaniu osób. Czas wspólny do którego nawiązywano najczęściej w prezentacjach i rozmowie dotyczył czasu utrwalonego w pamięci uczestników, to jest związanych z inwestycją od kulisów podejmowania takiej decyzji do kulisów przygotowania uroczystości otwarcia nowej szkoły.

Fotoreportaż:

Styczniowe spotkanie członków i Sympatyków Stowarzyszenia MKU.

Dodano w Digitalizacja dnia Styczeń 6th, 2018 przez admin – Brak komentarzy
Styczniowe spotkanie członków i Sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbyło się w dniu 8 stycznia 2018 roku, tradycyjnie  w Muzeum Ustrońskim. Spotkanie poświęcone będzie wyzwaniom roku 2018 w tle reminiscencji roku 2017 oraz substancji mieszkaniowej dawnych zakładów hutniczo – kuźniczych w Ustroniu.”
Sprawozdanie program 2017_2018
Ciekawym wątkiem spotkania był przegląd historyczny zasobów mieszkaniowych, jakie były tworzone i zarządzane przez; najpierw hutę, a później przez zakład kuźniczy. Przegląd tych zasobów jest początkiem przygotowywanej wielostronicowej publikacji poświęconej temu zagadnieniu. Wiele już dzisiaj niepamiętanych budynków mieszkalnych, a nawet osiedli pozostaje już tylko na kartach historii. O wielkości tych zasobów, jeszcze w latach powojennych, świadczy fakt, że kiedy przygotowywana była z okazji jubileuszu 200. lecia Kuźni Ustroń wystawa w tzw. Izbie Tradycji (w podziemiach Parażakówki) ilościowo, wielkość powstałej w latach zarządzanych przez Komorę Cieszyńską ilości mieszkań była większa niż powstała w latach powojennych, gdy na sztandarach ustrojowych działalność ta była priorytetem, poza działalnością produkcyjną.