Makieta ośrodka „Huty Klemens”

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zamierza opracować makietę  „Huty Klemens”, która w pierwszych latach istnienia ustrońskiego ośrodka hutniczego była jego głównym zakładem.  Zbudowanie takiej makiety będącej  „przyjaznym” eksponatem, będzie skuteczniej oddziaływać  na wyobraźnię odbiorcy (czasem średnio zorientowanym w technikach i technologiach hutniczych i w ich  historycznym przekroju) i przybliżać mu to prezentowane w Muzeum tradycje.  Poprzez prezentację historii z wykorzystaniem makiety możliwe będzie także przybliżenie czasu historycznego do współczesnego wskazując dzisiaj już mało przypominające tradycje hutnicze miejsca, z jego współczesnym zagospodarowaniem. Zachowane i ogólnie dostępne materiały wymagają opracowań (w tym porównawczych), aby mogły być podstawą do stworzenia takiej makiety.

Wszystkich, którzy swoim udziałem mogą stać się współautorami makiety, zachęcamy do zainteresowania się sprawą i do podjęcia współpracy,  którą będzie m. in. :

  • ogólnie rozumiana wiedza i pomysłowość,
  • posiadanie lub dostęp do dokumentów lub innego przekazu, które uściślą  „parametry materialne” projektowanej makiety,
  • posiadane talenty potrzebne  w realizacji   takiego zadania,
Zainteresowanych prosimy o kontakt w każdej formie, w tym także internetowej.
         
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń