O nas

 

 

W dniu 4 lutego 2013 roku, jak co roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń.

Wykonując zapisany w Statucie obowiązek, zebrani podsumowali rok 2012 i wytyczyli zadania na rok 2013.

Minęły trzy lata bytu prawnego Stowarzyszenia. Upłynęła pierwsza, trzyletnia kadencja osób funkcyjnych w jego organach. Konieczne stało się potwierdzone wyborem ustalenie władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Trzy letni okres funkcjonowania Stowarzyszenia i wynikające z potrzeby zabezpieczenia realizacji zadań, skłoniły programujących pracę Stowarzyszenia do rozszerzenia zapisów statutowych o spektrum celu działania, związane z problematyką oświatową wspartą wykorzystaniem środków multimedialnych.

Inspiracją dla programowanych zadań roku 2013 są też, między innymi,  przypadające w tym roku rocznice, a wśród nich:

  • dwusetna rocznica uruchomienia walcowni w ówczesnym ośrodku hutniczym „Hildegarda” (obecnie siedziba „Nadleśnictwa”),
  • 120 rocznica  powstania Związku Zawodowego Robotników Metalowych w Ustroniu i
  • 95 rocznica założenia Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Siła”,
  • …i zaprzestanie działalności produkcyjnej w Ustroniu rozpoczętej w zakładzie kuźniczym „Adam”.

Podjęte plany działania uwzględniają te wydarzenia rocznicowe i lokują je  w tematyce popularyzowanej w ramach Święta Śląskich Zabytków Techniki, popularnej INDUSTRIADY.

DSCF7322

DSCF7316 DSCF7318

DSCF7332
DSCF7330 DSCF7318 DSCF7316
DSCF7320

* * *

Rada Miasta Ustroń uchwałą nr XXI/241/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz.3026/2012),  skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Strażackiej,  Kościelnej w Ustroniu nadała imię  „Rondo Hutników i Kuźników Ustrońskich”

Wystawa okoliczniościowa o 240 letnich tradycjach Hutnictwa w Ustroniu

Zapraszamy do Muzeum Ustrońskiego na

 Wystawę poświęconą powstaniu przed 240 laty hutniczego ośrodka przemysłowego w Ustroniu,

W poznaniu miejsc historycznie związanych z powstaniem zakładów wytapiania i przetwarzania żelaza w Ustroniu pomoże udostępniany w Muzeum Ustrońskim „Spacerownik”.

 

Apel…

Informujemy, że trwają prace nad  ekspozycjami ilustrującymi początki hutnictwa i kuźnictwa w Ustroniu,– prosimy o podzielenie się z organizatorami tego przedsięwzięcia posiadanymi pamiątkami, jak dokumenty wspomnienia i temu podobnymi eksponatami ilustrującymi ówczesny ośrodek Huty Klemens (obecnie rejon Muzeum Ustrońskiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych).

Tych, których poruszył ten apel prosimy o kontakt, gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i powrót eksponatów do ich właścicieli.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ (2011 – 2012 prezentacja plik do pobrania)

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń

działające przy Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego

43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3, tel. 33 854 2996

KRS 0000353543

NIP 548-261-46-47 nr REGON 24156942

 

Logo Ustronia