Miesięczne spotkanie w październiku.

Miesięczne spotkanie październikowe odbędzie się w jego pierwszym dniu (1.10.2018), tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim o godzinie 10:00. Spotkanie poświęcone jest jubileuszowi 50. lecia przekazania do użytku Zakładu Kuźniczego w Skoczowie w dniu 2 listopada 1968 roku. W trakcie spotkania mile oczekiwane będą wspomnienia związane z tym faktem. Zapraszamy Członków i wszystkich Sympatyków, których losy zetknęły z tym Zakładem.