Miesięczne spotkanie w lutym.

Lutowe spotkanie Członków i Sympatyków SMKU odbyło się w dniu 5 lutego, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim.

Tematem spotkania był jubileusz 230. lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, będący swoistą formą sprawozdania nawiązującego do jubileuszu organizowanego z tej okazji przez Szkołę. W trakcie spotkania przedstawione zostały filmy i prezentacje przygotowane i przedstawiane w uroczystościach organizowanych przez Szkołę oraz fotoreportaż  z tych uroczystości.

Temat spotkanie był bliski wielu uczestnikom, także absolwentom tej szkoły. Gościem honorowym spotkania był wieloletni dyrektor „dwójki” Bogusław Binek. Pan Bogusław Binek był związany –   jako jedyny dyrektor – z jej dwoma lokalizacjami. W czasie spotkania, w tle prezentacji zdjęć archiwalnych Gość dzielił się swoimi wspomnieniami, nawiązując do bardzo różnych sytuacji z którymi wiązały się także losy uczestniczących w tym spotkaniu osób. Czas wspólny do którego nawiązywano najczęściej w prezentacjach i rozmowie dotyczył czasu utrwalonego w pamięci uczestników, to jest związanych z inwestycją od kulisów podejmowania takiej decyzji do kulisów przygotowania uroczystości otwarcia nowej szkoły.

Fotoreportaż: