Digitalizacja

Dodano w Digitalizacja dnia Kwiecień 19th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Zmarł Jan Tomiczek, w listopadzie ukończyłby 90 lat.

W dniu 17 kwietnia odszedł od nas Jan Tomiczek. Pogrzeb zmarłego odbył się w czwartek 20 kwietnia z kościoła parafialnego w Lipowcu. Jan był jednym z najstarszych (od początku powstania) Członków naszego Stowarzyszenia. W swym pracowitym życiu stworzył wiele dobra, które służy do dzisiaj wielu kolegom i przyjaciołom.

Żegnamy Go z szacunkiem dziękując Mu za wykazane w życiu zaangażowanie w sprawy wspólne.

Cześć jego pamięci!

Walne Zebranie Członków SMKU.

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 12th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Został ustalony termin tegorocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuni Ustroń poniżej Zawiadomienie o zebraniu:

* * *

Zawiadamia się, że w dniu   3   kwietnia   2017  roku, w Muzeum Ustrońskim, w Ustroniu przy ulicy Hutniczej nr 3 zwoływane jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń o godzinie:

Pierwszy termin –10 00

Drugi termin – 10 15,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór organów zebrania.
  2. Sprawozdania:
  • Zarządu Stowarzyszenia,
  • Komisji Rewizyjnej.
  1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
  2. Przedstawienie Projektu Planu  Pracy i Finansowego  na 2017 rok.
  3. Dyskusja nad Planami.
  4. Uchwalenie:
  • Planów  Pracy i Finansowego Stowarzyszenia na 2017 rok.
  • Oceny działalności i absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 

Informuje się, że  projekty dokumentów podejmowanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia będą wystawione do wglądu w biurze Muzeum Ustrońskiego i na stronie internetowej  www.smkuznia.ustron.pl .

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Porządek dzienny WZC 2017 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Sprawozdanie SMKU za rok 2016 Plan Pracy SMKU 2017 Statut Stowarzyszenia – MKU z lutego 2013

Zarząd:

Miesięczne spotkanie 6. marca 2017

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 7th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Tematem spotkania była prelekcja autorstwa Przemysława Korcza poświęcona Ustroniowi i Ustroniakom z czasów panowania cesarza Franciszka Józefa I. Wykład ilustrowany archiwalnymi fotografiami Ustroniaków z tamtych lat prowadzony był w tle aktualnie eksponowanej w Muzeum Ustrońskim czasowej wystawy tematycznej pod nazwą „Żołnierze Cesarza Franciszka” . Ciekawie poprowadzona przez Prelegenta narracja dotykała także spraw bliskich uczestnikom, bo związanych z historią i dziedzictwem kontynuowanym przez Stowarzyszenie.

Fotogaleria:

Miesięczne spotkanie 6. lutego br.

Dodano w Digitalizacja dnia Styczeń 29th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne spotkanie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia odbyło się 6 lutego 2017, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim. Tematem spotkanie było wspominanie – z Józefem Szymaniakiem wydarzenia z przed 30. lat, czyli jak w centrum Ustronia dworzec kolejowy zbudowano. Spotkanie ilustrowane było zachowanym serwisem fotograficznym ilustrującym te wydarzenia.

Fotogaleria:

Zmarł Ludwik Gembarzewski.

Dodano w Digitalizacja dnia Styczeń 25th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

W dniu 23 stycznia zmarł wieloletni pracownik Kuźni Ustroń płk rez. Ludwik Gembarzewski. Żołnierz frontowy II Armii Wojska Polskiego ostatni d-ca batalionu WOP w Ustroniu, wykładowca Oficerskiej Szkoły WOP w Kętrzynie.

Bez tytułu

Pogrzeb zmarłego odbył się w dniu 27 stycznia 2017 roku z kościoła św. Klemensa w Ustroniu.

Cześć jego pamięci!

 

 

Styczniowe spotkanie członków i Sympatyków Stowarzyszenia.

Dodano w Digitalizacja dnia Styczeń 25th, 2017 przez admin – Brak komentarzy

Styczniowe spotkanie Członków poświęcone było retrospektywnym spojżeniem w dokonania roku 2016 i wyzwaniom roku 2017.

W trakcie spotkania promowany był także Kalendarz ustroński 2017. Promocji kalendarza dokonała pani dyrektor Muzeum Lidia Szkaradnik.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Dodano w Digitalizacja dnia Grudzień 25th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Wszystkim Członkom i Sympatykom n. Stowarzyszenia składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku.

Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie sprawami i pracami, które służą gruntowaniu pamięci o industrialnej historii Ustronia oraz losach ludzi z nią związanymi.

DOSIEGO ROKU 2017!

Grudniowe, świąteczne spotkanie Członków Stowarzyszenia.

Dodano w Digitalizacja dnia Grudzień 10th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Przedświąteczne spotkanie Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń   odbyło się w dniu 12 grudnia br., tradycyjnie  w Muzeum Ustrońskim.

Spotkanie rozpoczęła chwila zadumy i ciszy związanej z osobą zmarłego w listopadzie  Józefa Krysty. Dalej spotkanie przebiegało już w świątecznej atmosferze i miało charakter wspomnieniowy, a jego tłem była – włączona do ekspozycji – makieta przedstawiająca Kuźnię Ustroń wg staniu po 1976 roku. W spotkaniu brała udział także Pani Renata Kubok autorka i wykonawca makiety. Śpiewano kolędy, do których na pianinie akompaniowała pani Elżbieta Sikora. Było podniośle i miło, w  atmosferze wielkiej rodziny Kuźników Ustrońskich.

Uczestnicy spotkania, tradycyjnie dzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne i Noworoczne.

 

Listopadowe spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń.

Dodano w Digitalizacja dnia Październik 25th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Listopadowe spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń odbyło  się w 7. dniu tego miesiąca.

Tematem wiodącym spotkania była prelekcja Pani Bożeny Kubień o zasłużonym dla Ustronia Pawle Lipowczanie. W okresie międzywojennym, działacz niepodległościowy, kierownik  Szkoły Powszechnej w Ustroniu (obecnie nr 2). W trakcie prezentacji sylwetki  wyświetlony został obszerny album fotograficzny przestawiający bohatera prelekcji, jego rodzinę oraz aktywność zawodową, społeczną i niepodległościową.

Na prezentowanych unikalnych dzisiaj zdjęciach, poza łatwo rozpoznawalnym (przez charakterystyczną łatkę na prawym oku) Pawłem Lipowczanem  (nazywanym też juniorem) rozpoznawalnymi przez zebranych byli także Piotr  Lipowczan – senior nazywany też burmistrzem (formalnie przełożony gminy) oraz rozpoznający siebie na zbiorowych fotografiach szkolnych Jan Podżorski (Haker).

Reportaż fotograficzny:

Październikowe spotkanie Członków i Sympatyków SMKU.

Dodano w Digitalizacja dnia Październik 25th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń, miało miejsce 3 października i odbyło się tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim. W trakcie spotkania przed projekcją filmu pt. „Zywobyci  przi granicy; babski z obu stron Olzy godki” uczestnicy spotkania pod pomnikiem Jana Cholewy w 50. rocznicę jego śmierci podzielili się swoimi wrażeniami dotyczącymi jej obchodów.

Film opowiadający o losach Śląska Cieszyńskiego z akcentami ustrońskimi, opracowała ze swoim zespołem Pani Grażyna Kubica z współpracownicami z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Przesłanie i treść przedstawianego filmu została przyjęta życzliwie, tym bardziej, że została zapowiedziana jego dalsza część opowiadająca o losach kobiet pracujących w fabrykach ,w tym w Kuźni Ustroń.

Relacja fotograficzna: