Digitalizacja

Powakacyjne spotkanie w październiku.

Dodano w Digitalizacja dnia Październik 8th, 2019 przez admin – Brak komentarzy

Pierwsze po wakacjach spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbyło się tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca. Spotkanie poświęcone było nestorowi naszego Stowarzyszenia Janowi Podżorskiemu vel. Haker. Emocjonalne spotkanie związane było z 96. rocznicą urodzin Jubilata. Wstępem ilustrującym   życie i „ustrońskość” Jubilata było  wyświetlenie dwu filmów. Pierwszy z filmów był przeglądem rodzinnego albumu rozszerzonego o wgląd w pracę zawodową i życiowe pasje. Drugi z filmów był refleksją sprzed 80. lat w formie rozmowy z kolegą klasowym Ottonem Windholcem, w tle głównych zabudowań  ulicy prowadzącej w kierunku Skoczowa i Wisły. Jednak najbardziej wzruszającym było wystąpienie Jubilata, który podzielił się z uczestnikami, jak z przyjaciółmi, refleksjami swojego długiego życia.

 

Spotkanie przed pomnikiem Jana Cholewy.

Dodano w Digitalizacja dnia Sierpień 2nd, 2019 przez admin – Brak komentarzy

W dniu 5 sierpnia br.  o godzinie 12:00, pod pomnikiem Jana Cholewy w Ustroniu odbyła się okolicznościowa zbiórka z okazji 75. rocznicy – pierwszego pomocowego zrzutu – dla powstańczej Warszawy, jaki miał miejsce  w  nocy z 4. na 5. dzień lipca 1944 roku.

W zbiórce udział wzięli Córka Nelly i Syn Karol, przedstawiciele: środowisk kombatanckich, harcerze z dawnej drużyny harcerskiej „Jaskółki spod Czantorii”, przedstawiciele władz Miasta, byli pracownicy Kuźni Ustroń ze Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń.

Krótki fotoreportaż:

Uczestnicy zbiórki przed pomnikiem.

Uczestnicy zbiórki przed pomnikiem.

 

Ostatnie pożegnanie Jana Rymorza.

Dodano w Digitalizacja dnia Lipiec 6th, 2019 przez admin – Brak komentarzy

W dniu 3 lipca 2019 roku licznie zgromadzeni żałobnicy pożegnali w jego ostatniej drodze społecznika, Kuźnika Jana Rymorza, który spoczął na cmentarzu w Bładnicach Dolnych. Od kolegów ze stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń pożegnał Zmarłego Karol Brudny, który przypominając sylwetkę Janka powiedział między innymi, że  był człowiekiem spolegliwym, a w sprawach pracowniczych „niepokornym” (w tym pozytywnym słowa tego znaczeniu)  i wielu  zasad, które egzekwował – także  – od siebie (zgodnie z myślą światowej sławy ustroniaka Jana Szczepańskiego), że „obojętność jest grzechem”. Janaek przed ponad 60. laty trafił do  – bogatej w przemysłowe tradycje fabryki – Kuźni Ustroń – tak jak inni w fabryce tej – pracował na jej „markę”, markę  znaną szeroko w kraju, a także w świecie. W zakładzie tym pozostawił  połowę aktywnego zawodowego życia, Z Kuźnią Ustroń, a później Kuźnią Skoczów łączyły Go szczególne i emocjonalne więzi, nie tylko dlatego, że  tam pracował i sprawdzał się w pracy zawodowej – tak naprawdę czuł się cząstką  tej historii.

Symboliczne zakończenie – po 236. latach – misji ustrońskiego zakładu nie obeszło Janka, czemu dał wyraz  uczestnicząc w akcie jej symbolicznego pożegnania (w dniu 19 październik 2008 roku) – w pożegnaniu, które uwiecznione zostało na zbiorowej fotografii (pozycja nr. 158), eksponowanej dziś w Muzeum Ustrońskim. O jakości życia człowieka zaświadcza; trwająca o nim, także po jego śmierci pamięć.  Pamięć – taka – zwykła, ludzka, czy tkwiąca w materialnych i niematerialnych dokonaniach. W miejscu swojego zamieszkania pozostawił tez trwały ślad swojej aktywności społecznej udzielając się w realizacji takich inicjatyw jak budowa przedszkola i remizy strażackiej itp. Janek Pracując na Wydziale Mechanicznym w Skoczowie był specjalistą od suwnic. W czasach ostrych podziałów związanych z transformacją ustrojową opowiedział się za związkami branżowymi współtworząc NSZZ KUŻNIKÓW. Była to w tamtym czasie prężnie i nowocześnie działająca organizacja związkowa posiadająca także swoje święto i dbająca o swoje klasowe korzenie. Jako przywódca tej zakładowej organizacji wykazał się poza starannością realizacji tej misji, posiadaczem genu gospodarza zakładając, a później nim kierując;  przy-związkowy Zakład Usług Gospodarczych by wzmocnić finansowo kierowaną organizację związkową.

Chętnie (do póki nie uniemożliwiła to Mu choroba)  uczestniczył w koleżeńskich spotkaniach n/Stowarzyszenia, dawały mu one przekonanie, że zakończona już praca zawodowa, to nie było tylko wykonywanie wynikających z niej obowiązków, to także kolektyw, z którym –  w tej pracy – był na „dobre i złe” – z którym dziś wspólnie pielęgnuje się  pamięć o zakładzie i jego historii, którego dziś – niestety – już niema.

Cześć jego pamięci!

Spotkanie przed wakacyjne SMKU.

Dodano w Digitalizacja dnia Czerwiec 29th, 2019 przez admin – Brak komentarzy

Ostatnie przed wakacjami spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń odbyło się tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca (lipca) to jest 1 lipca 2019 roku, także tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim o godzinie 10;00. Wakacje  Członków  Stowarzyszenia trwać będą do 7 października 2019 roku, na który to dzień planuje się wznowienie comiesięcznych spotkań. Zebrani  zapoznali się z oceną jubileuszowej INDUSTRIADY 2019 ilustrowaną licznymi zdjęciami z imprezy.

Życzymy dobrego wypoczynku, dużych wakacyjnych wrażeń oraz w dobrym zdrowiu uczestnictwa w powakacyjnym spotkaniu.

Jubileuszowa Industriada w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego..

Dodano w Digitalizacja dnia Czerwiec 10th, 2019 przez admin – Brak komentarzy

Jak co roku – tradycyjnie, w drugą sobotę miesiąca, w dniu 8 czerwca  odbyła się w  Muzeum Ustrońskim  jubileuszowa, bo już 10. Industriada na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki. Hasłem przewodnim tegorocznej Industriady był „INDUBAL” czyli jak związani   z działalnością przemysłową  przodkowie „balowali”.

Program przedstawiony w Zaproszeniu cieszył się dużym zainteresowaniem. Pogoda – w zasadzie dopisała. Tak samo dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane w ramach „Industriady 2019” imprezy, w tym wycieczki ustrońską ciuchcią po trasie przedwojennych restauracji, warsztaty kreatywne, pokaz kucia w przymuzealnej kuźni oraz gry terenowe nawiązujące do motywu przewodniego. Akcentem finałowym była inscenizacja związana z uruchomieniem nowego młota sprężynowego w skansenie przymuzealnym i ostatecznie koncert ustrońskiego zespołu „Kropki3”, będącego ilustracją muzyczną dla  „balu u Brevilliera”.

Przez cały dzień tłumnie zwiedzano też  (bezpłatnie) wystawy i ekspozycje muzealne.

Krótki serwis fotograficzny:

Więcej informacji na temat Industriady 2019 prezentowanych jest na stronie internetowej Muzeum, do której dostęp jest przez zakładkę:”Muzeum Ustrońskie”

Spotkanie czerwcowe.

Dodano w Digitalizacja dnia Maj 29th, 2019 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne spotkanie członków i sympatyków Kuźni Ustroń odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 roku, tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim o godzinie 10:00. Wiodącym tematem spotkania będą program i przygotowania do organizowanej w dniu 8 czerwca „Industriady 2019.

Spotkanie majowe.

Dodano w Digitalizacja dnia Maj 7th, 2019 przez admin – Brak komentarzy

Tradycyjnie, spotkanie majowe w tym roku, odbyło się poza miejscem stałych spotkań, tym razem w Goleszowie. Zgodnie z planem odwiedziliśmy Izbę Pamięci poświęconą podobozowi oświęcimskiemu w Goleszowskim Ośrodku Kultury, gdzie  z uwagą (i o mało, co z zaskoczeniem) słuchaliśmy opowieści z przed siedemdziesięciu paru lat.

W skupieniu poznawaliśmy, (dla wielu słuchaczy, wydawać by się mogło towarzyszącej im młodości) historię.  Dzisiaj jednak bardziej znaną z różnych przekazów medialnych niż z tak zwanej autopsji. W wielkim skrócie przyszło zebranym poznać los ponad tysiąca ludzi wykorzystywanych w niewolniczej pracy – znany tylko tym, którzy chcieli by na zawsze o tym zapomnieć, albo wspominanie jest wciąż utrwaloną na całe życie traumą.

Choć w miejscu odwiedzanym nie wiało trwogą, to towarzysząca mu opowieść już taką była. Polecamy to miejsce do odwiedzenia.

 

Zgodnie także z planem dnia, ograniczanym przez pogodę (zimno) dalsza część „majówki” odbyła się już w pomieszczeniach lokalowych  Etno Chaty Topolej w Goleszowskiej Równi. Był to czas refleksji, wspomnień razem przeżytych chwil i sytuacji. Chociaż do tej pory nie ustalono miejsca lokalizacji gospody w którym przed 125. laty założona została organizacja związkowa robotników z Ustrońskiej Fabryki, to jednak fakt ten został wspomniany.

Tradycje majowych spotkań „+” Majówka.

Dodano w Digitalizacja dnia Kwiecień 17th, 2019 przez admin – Brak komentarzy

Pierwsze obchody związane z 1. Majem w Ustroniu podjęte zostały w 1892 roku z inicjatywy oddziaływającej na środowisko robotnicze Ustronia, cieszyńskiej socjaldemokracji. Początkowo zorganizowano je wieczorem, po pracy, przy Źródle Żelazistym, w dolinie Gościradowca, by po kilku latach przenieść je do centrum Ustronia w pobliże Hotelu Kuracyjnego – łącząc działalność polityczną z kulturalną.

Więcej okolicznościowej informacji w załączniku >>> Tradycje obchodów 1 Maja w Ustroniu.

Miesięczne spotkanie w maju zgodnie z terminową zasadą odbędzie się w pierwszy poniedziałek miesiąca, w dniu 6 maja br. Spotkanie będzie miało charakter „majówki”. W dniu tym o godzinie 12:00 wszyscy uczestnicy spotykają się najpierw w Izbie Pamięci w Goleszowskim Centrum Kultury, potem przemieszczają się do „Etno Chaty  TOPOLEJ” w Goleszowie Równi, na dalszą – już piknikową – część spotkania.

Szczegóły organizacyjne po numerem telefonu 697 661 300.

Doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Dodano w Digitalizacja dnia Luty 18th, 2019 przez admin – Brak komentarzy

Wypełniając statutowy obowiązek Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń,  4 marca 2019 roku zorganizował Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwołane zostało na godzinę 10:00 w Muzeum Ustrońskim i odbyło się w pierwszym terminie.

Zebrani rozpatrzyli pozytywnie przygotowane przez Zarząd dokumenty oraz powierzyli dotychczasowym przedstawicielom pracującym w organach Stowarzyszenia, wykonywanie zajmowanych w nich dotychczasowych funkcji.

 

Sprawozdanie z rok 2018

Plan pracy Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń 2019

 

Spotkanie w lutym.

Dodano w Digitalizacja dnia Styczeń 29th, 2019 przez admin – Brak komentarzy

Miesięczne spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń, odbyło się tradycyjnie (w pierwszy poniedziałek miesiąca)  4 lutego  w Muzeum Ustrońskim. W trakcie spotkania, wyświetlony został film pt. „Babski godki o robocie we werkach”. W filmie, zrealizowanym przez Fundację Dobra Wola w ramach tzw. archiwum historii mówionej wystąpiły członkinie n/Stowarzyszenia. W filmie wystąpiły panie pracujące w zakładach przemysłowych po obu stronach rzeki Olzy, w tym pięć w Kuźni Ustrońskiej.   Prezentowane w filmie treści mają charakter socjologiczno – historyczny i wybrane zostały z 26. godzinnego nagrania, zaprezentowanego w 40 min.  Ogólnie, film  został  przyjęty z życzliwością.

W części organizacyjnej zostały przedstawione  przygotowania do Walnego Zebrania Członków, planowanego na dzień 4 marca 2019 roku.