Święto na Sląskim Szlaku Zabytków Techniki w Ustroniu 10 czerwca 2017 roku.

10 czerwca 2017 roku Muzeum Ustrońskie, należące do tego Szlaku odwiedziło zgoła 1500 osób. Wśród odwiedzających byli;  najmłodsi ustroniacy, ostatni – żyjący weterani, wpisani w dzieje przemysłu hutniczego, który swój byt zakończył oficjalnie w 2008 roku. Za sprawą Święta identyfikowanego INDUSTRIADĄ  wśród tych, którzy odwiedzili „szlakowy obiekt” przy ulicy hutniczej w Ustroniu byli także Ci, którzy korzystają z nowego otwarcia oferty jaką jest uzdrowiskowy charakter Ustronia, a który swoimi korzeniami tkwi w industrialnym dziedzictwie Ustronia. Wśród tych, którzy odwiedzili  nas 10 czerwca byli także Ci, którzy z zainteresowaniem szukali możliwości poznania naszej lokalnej historii, mając w tej sprawie – stworzone przez organizatorów – możliwości.