Industriada 2018

W ustrońskim obiekcie na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki, Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego w dniu 9 czerwca 2018 r. od godziny 9:00 do godziny 21:00 trwało Święto na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki  „Industriada 2018„.

Uczestnicy poznawali historię ustrońskich kobiet związanych bezpośrednio i rodzinnie z tradycjami i dziedzictwem hutnictwa w Ustroniu.

Reportaż i sprawozdanie z imprezy do oglądania na stronie internetowej Muzeum, proponujemy skorzystać z zakładki  na naszej stronie.