Doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Wypełniając statutowy obowiązek Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń,  4 marca 2019 roku zorganizował Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwołane zostało na godzinę 10:00 w Muzeum Ustrońskim i odbyło się w pierwszym terminie.

Zebrani rozpatrzyli pozytywnie przygotowane przez Zarząd dokumenty oraz powierzyli dotychczasowym przedstawicielom pracującym w organach Stowarzyszenia, wykonywanie zajmowanych w nich dotychczasowych funkcji.

 

Sprawozdanie z rok 2018

Plan pracy Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń 2019