Lipcowe spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń.

Dodano w Digitalizacja dnia Czerwiec 19th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Lipcowe spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń odbyło się tradycyjnie w pierwszy poniedziałek lipca to jest 4.07.2016 roku w Muzeum Ustrońskim o godzinie 10:00.

Tematem wiodącym spotkania było podsumowanie dotyczące organizacji tegorocznej INDUSTRIADY  i Wycieczki odbytej do Frysztatu i Kocobędza. Postanowiono z uwagi na niewystarczającą frekwencję (w zapisach)  wstrzymać organizację wycieczki do Muzeum Zegarów w Jędrzejowie.

Postanowiono także, że miesiąc sierpień będzie miesiącem „wakacyjnym”.

Zapraszamy!

Galeria fotograficzna ze spotkania.

W poszukiwaniu śladów przeszłości.

Dodano w Digitalizacja dnia Czerwiec 19th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

W dniu  17 czerwca 2016 r., Członkowie dwu Stowarzyszeń Miłośników Kuźni Ustroń i Miłośników Cisownicy zasileni swoimi Sympatykami osobiście poznawali ważne miejsca związane z historią Śląska Cieszyńskiego wizytując na trasie wycieczki kolejno: Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, a po przekroczeniu granicy, kolejno:

Zamek Laryszów w Karwinej (RCz),

Archeopag w Kocobęcu (RCz),

Cierlicko (Zwirkowisko) (RCz)

Wycieczka przybliżyła odległe i bliższe historycznie fakty z dziejów Ziemi Cieszyńskiej, chociaż wymagała kondycji od jej uczestników.  .

Po dwunastu godzinach, wszyscy wrócili do swoich miejsc zamieszkania w Cisownicy i Ustroniu, w dobrych nastrojach, z poczuciem dobrze wypełnionej misji poznawczej swojego regionu.

 

 

 

Czerwcowe spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń.

Dodano w Digitalizacja dnia Czerwiec 7th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Czerwcowe, miesięczne spotkanie Członków i Sympatyków Kuźni Ustroń odbyło się tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca w Muzeum Ustrońskim. Tematem okolicznościowym  tego spotkania była prezentacja tekstu z książki Jana Wantuły KARTY Z DZIEJÓW LUDU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO  pt. „Zemsta Hutnika„.

Podjęty temat był kontynuacją problematyki jaka była przedmiotem majowego  spotkania, a także nawiązaniem do przewodniego motywu INDUSTRIADY 2016, Święta na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki, którym są „przemysłowe legendy Ustronia”. Chociaż opisywane przez Jana Wantułę zdarzenie miało miejsce w Trzyńcu, to jednak związki osobowe oraz wynikające z historii i tradycji są mocno zakorzenione w Ustroniu. Zatopienie się w treści prezentowanego na spotkaniu tekstu, było  retrospekcją ewolucyjnej drogi doświadczanej także przez  uczestników spotkania.

Majowe spotkanie Członków i Sympatyków SMKU.

Dodano w Digitalizacja dnia Maj 8th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Majowe spotkanie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, które odbyło się  9 maja br. ( tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim ), poświęcone było wielkiemu poruszeniu strajkowemu robotników sezonowych i bezrobotnych na Śląsku Cieszyńskim w 1936 roku, wspieranego załogami większych zakładów   oraz ustrońskich metalowców. W trakcie prelekcji na temat tych wydarzeń wskazywany był ich kontekst z powstawaniem państwowości polskiej, w tym podział Śląska Cieszyńskiego, z wielkim kryzysem z 1929 roku, a nawet zapomnianym już zjawisku społeczno-ekonomicznym jakim były tzw. „przednówki”. Refleksyjnie wskazywano także na wątki prowadzące do skojarzeń z czasem współczesnym.

Reportaż fotograficzny ze spotkania.

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiejnocy 2016.

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 26th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Członkom i Sympatykom  naszego Stowarzyszenia oraz tym komu nadal jest bliskie wspomnienie Kuźni Ustroń, a także wspólnie przeżyty i spędzony czas w tym Zakładzie, z okazji Świąt Wielkiejnocy, przekazujemy nasz swoisty „znak pokoju” ku odrodzeniu dawnych przyjaźni, emocjonalnych związków i sympatii.

Spędźmy te Święta rodzinnie, w szacunku do uznawanych wartości i tej cząstki historii, której byliśmy współuczestnikami.

Wesołego Alleluja!

Walne Zebranie Członków SMKU.

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 20th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Wykonując statutowy obowiązek Zarząd ustalił termin tegorocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia-MKU na dzień 4 kwietnia 2016 roku.

Pierwszy termin –10 00

Drugi termin – 10 15,

z następującym porządkiem obrad:

 Otwarcie zebrania i wybór organów zebrania.

 1. Sprawozdania:
 • Zarządu Stowarzyszenia,
 • Komisji Rewizyjnej.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 2. Przedstawienie Planu Pracy i Finansowego  na 2016 rok.
 3. Dyskusja nad Planami.
 4. Uchwalenie:
 • Planów  Pracy i Finansowego Stowarzyszenia na 2016 rok.
 • Oceny działalności i absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 1. Wybory Zarządu.

Dokumenty rozpatrywane przez Walne Zebranie Członków przedstawione zostały do wglądu w Biurze Muzeum przy ulicy Hutniczej w Ustroniu oraz do otworzenia lub pobrania na tej stronie internetowej.

Sprawozdanie MKU za rok 2015 Plan pracy Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń 2016

Członków Plan pracy Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń 2016 Sprawozdanie MKU za rok 2015

Projekt Planu rzeczowo – finansowego na rok 2016

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków

Program wycieczki do Drukarni i Karwiny Frysztatu i Kocobędza.

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 6th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Termin:

17 czerwca 2016 

wyjazd: 7:00, przyjazd: ok. 20:00

Program wycieczki:

 • Muzeum Drukarstwa  w Cieszynie (na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki),
 • Archeopark – Kocobędz Podobora,
 • Darków Uzdrowisko (przejazdem),
 • Zamek i park  hr. Larysza w Karwinie Frysztacie,
 • Cierlicko – miejsce katastrofy lotniczej Żwirki i Wigury

Koszt :

 • 65,- zł / osobę,
 • 55,- zł (dla Członków SMKU).

W koszcie uwzględniono: przejazd, ubezpieczenie indywidualne uczestników, wstęp do muzeów, parkingi.

Zapisy przyjmuje: Pani Zofia Matuszyńska

 

Marcowe spotkanie Członków i Sympatyków SM-KU

Dodano w Digitalizacja dnia Marzec 6th, 2016 przez admin – Brak komentarzy

Spotkanie, które odbyło się poświęcone było 7 marca 2016 roku poświęcone było wspomnieniu i poznaniu historii o „Bolku Kantorze”, przez część jego życia związanemu także z Ustroniem.

W programie spotkania zaprezentowany został film o Adolfie Kantorze „Bolku” w którym przedstawiony został obraz wielobarwnej postaci, człowieka bezgranicznie oddanego  idei sportu, żołnierzu, patriocie i niezwykłym społeczniku. W spotkaniu wziął także udział współautor scenariusza, trwającego niespełna półtorej godziny filmu, pan Andrzej Drobik. Projekcja filmu o tytułowym bohaterze spotkania przypomniała postać „Bolka Kantora”, człowieka , którego co najmniej, w Ustroniu spotykali prawie wszyscy biorący udział  w tej projekcji, a niektórzy z nich dzielili się także osobistym wspomnieniem ze spotkań z jego udziałem.

Na zakończenie, w przeddzień Święta Kobiet ,wraz z najlepszymi życzeniami wręczono uczestniczącym w spotkaniu Paniom  symboliczny prezent.

Spotkanie styczniowe.

Dodano w Digitalizacja dnia Grudzień 29th, 2015 przez admin – Brak komentarzy

Pierwsze w roku 2016 spotkanie Członków i Sympatyków odbyło się tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca to jest

4 stycznia 2016 roku o godzinie 10:00

w Muzeum Ustrońskim.

Tematem wiodącym spotkania były refleksje związane z minionym rokiem  2015  oraz z nowym rokiem 2016. W trakcie spotkania wspartego prezentacją multimedialną – wspominano dokonania, które łączyły się z tradycyjnymi miesięcznymi spotkaniami Członków oraz tymi które wychodzą poza te spotkania, a łączą się wizerunkowo ze Stowarzyszeniem, do których należy głównie  współorganizacja corocznego święta na Szlaku Śląskich Zabytków Techniki czyli tzw. INDUSTRIADY.

Zaprezentowane zostały także niektóre wyzwania dla Stowarzyszenia w 2016 roku, którymi są m. in. Walne Zgromadzenie Członków, INDUSTRIADA i 30. rocznica otwarcia Muzeum, wtedy Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu. Kolejną wspominana rocznicą będzie 80. rocznica największego ruchu strajkowego na ziemi cieszyńskiej.

Grudniowe spotkanie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń

Dodano w Digitalizacja dnia Listopad 27th, 2015 przez admin – Brak komentarzy

W grudniu spotkanie miesięczne zorganizowano (odstępując od zasady pierwszego poniedziałku miesiąca, kalendarzowo) bliżej Świąt Bożego Narodzenia, by nastrój spotkania „wigilijkowego” przybliżyć do tradycyjnych przeżyć z minionych lat.  Spotkanie odbyło się tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim 14 grudnia.    Grudniowa „miesięcznica”, bardziej uroczysta niż inne, zorganizowana została tak, by wrócić do czasu i zachowań, zastanych w pamięci. Śpiewając kolędy, wspominano rodzinne wigilie i bliskich których zabrakło wśród nas. Było też łamanie się opłatkiem i wypominanie menu świątecznych biesiad zwanych „wieczerzą”. To wszystko działo się w scenerii muzealnego wystroju tak by mogło się to  wydarzyć także tu i teraz.

Tak jak dawniej świątecznemu nastrojowi towarzyszyły także oczekiwania związane ze zbliżającym się nowym rokiem, a składane sobie wzajemnie życzenia były świąteczne i noworoczne. Świąteczny nastrój to także lektury różnych kalendarzy, w których znajdowano zapiski i porady będące planem spodziewanym spraw i wydarzeń. Nawiązaniem  do tej tradycji stała się promocja  „Kalendarza Ustrońskiego na 2016 rok zaprezentowana przez Panią Dyrektor Muzeum L. Szkaradnik.

Wspólne śpiewanie kolęd wsparte było akompaniamentem w wykonaniu Pani Elżbiety Sikora.